خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : استانبول

بایگانی/آرشیو برچسب ها : استانبول

تور استانبول ترکیه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵

تور استانبول ترکیه

تور استانبول ترکیه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ تور استانبول ترکیه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ از بهترین تورهایی است که آژانس مسافرتی سپیدگشت هر ساله ارائه می‌دهد.   مقصد استانبول پرواز تابان هتل ۳ ستاره (پرنس) نرخ ۷۹۵,۰۰۰ تاریخ رفت ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ تاریخ بازگشت ۱۵ اسفند ۱۳۹۵  خدمات     بیمه صبحانه ... بیشتر بخوانید »

تور استانبول ترکیه ۲ اسفند ۱۳۹۵

تور استانبول ترکیه

تور استانبول ترکیه ۲ اسفند ۱۳۹۵ تور استانبول ترکیه ۲ اسفند ۱۳۹۵ از بهترین تورهایی است که آژانس مسافرتی سپیدگشت هر ساله ارائه می‌دهد.   مقصد استانبول پرواز ایران ایر هتل ۳ ستاره حمیدیه نرخ ۹۹۹,۰۰۰ تاریخ رفت ۲ اسفند ۱۳۹۵ تاریخ بازگشت ۹ اسفند ۱۳۹۵  خدمات     گشت ... بیشتر بخوانید »

تور استانبول ترکیه ۳ اسفند ۱۳۹۵

تور استانبول ترکیه

تور استانبول ترکیه ۳ اسفند ۱۳۹۵ تور استانبول ترکیه ۳ اسفند ۱۳۹۵ از بهترین تورهایی است که آژانس مسافرتی سپیدگشت هر ساله ارائه می دهد.   مقصد استانبول پرواز تابان هتل ۳ ستاره سلطان نرخ ۷۹۰,۰۰۰ تاریح رفت ۳ اسفند ۱۳۹۵ تاریخ بازگشت ۶ اسفند ۱۳۹۵  خدمات   بیمه صبحانه ... بیشتر بخوانید »

تور استانبول ترکیه ۲ اسفند ۱۳۹۵

تور استانبول ترکیه

تور استانبول ترکیه ۲ اسفند ۱۳۹۵ تور استانبول ترکیه ۲ اسفند ۱۳۹۵ از بهترین تورهایی است که آژانس مسافرتی سپیدگشت هر ساله ارائه می‌دهد.   مقصد استانبول پرواز تابان هتل ۳ ستاره کلاس نرخ ۸۹۰,۰۰۰ تاریخ رفت ۲ اسفند ۱۳۹۵ تاریخ بازگشت ۵ اسفند ۱۳۹۵  خدمات       بیمه ... بیشتر بخوانید »

تور استانبول ترکیه ۱ اسفند ۱۳۹۵

تور استانبول ترکیه

تور استانبول ترکیه ۱ اسفند ۱۳۹۵ تور استانبول ترکیه ۱ اسفند ۱۳۹۵ از بهترنی تورهایی است که آژانس مسافرتی سپیدگشت هر ساله ارائه می دهد.   مقصد استانبول پرواز تابان هتل ۴ ستاره ماتیات نرخ ۷۹۰,۰۰۰ تاریخ رفت ۱ اسفند ۱۳۹۵ تاریخ بازگشت ۴ اسفند ۱۳۹۵  خدمات   بیمه صبحانه ... بیشتر بخوانید »

تور استانبول ترکیه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

تور استانبول ترکیه

تور استانبول ترکیه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تور استانبول ترکیه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ از ویژه‌ترین تورهایی است که آژانس مسافرتی سپیدگشت هر ساله ارائه می‌دهد.   مقصد استانبول پرواز تابان هتل ۴ ستاره گراندیونال نرخ ۷۹۰,۰۰۰ تاریخ رفت ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تاریخ بازگشت ۳۰ بهمن ۱۳۹۵  خدمات     بیمه صبحانه ... بیشتر بخوانید »

تور استانبول ترکیه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

تور استانبول ترکیه

تور استانبول ترکیه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تور استانبول ترکیه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ از بهترین تورهایی است که آژانس مسافرتی سپید گشت هر ساله ارائه می‌دهد.   مقصد ترکیه پرواز ایران ایر هتل ۳ ستاره هیلاریوم نرخ ۸۹۹,۰۰۰ تاریخ رفت ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تاریخ بازگشت ۲ اسفند ۱۳۹۵  خدمات     ... بیشتر بخوانید »

تور استانبول ترکیه۱ فروردین ۱۳۹۶

تور استانبول ترکیه

تور استانبول ترکیه۱ فروردین ۱۳۹۶ تور استانبول ترکیه۱ فروردین ۱۳۹۶ از بهترین تورهایی است که آژانس مسافرتی سپید گشت هر ساله ارائه می دهد.   مقصد استانبول پرواز تابان هتل ۴ ستاره مارماری نرخ ۱,۹۹۰,۰۰۰ تاریخ رفت ۱ فروردین ۱۳۹۶ تاریخ بازگشت ۸ فروردین ۱۳۹۶  خدمات   گشت شهری صبحانه ... بیشتر بخوانید »

تور استانبول ترکیه ۳ فروردین ۱۳۹۶

تور استانبول ترکیه

تور استانبول ترکیه ۳ فروردین ۱۳۹۶ تور استانبول ترکیه ۳ فروردین ۱۳۹۶  از بهترین تورهایی است که آژانس مسافرتی سپیدگشت هر ساله ویژه ی عید نوروز ارائه می دهد.   مقصد استانبول پرواز تابان هتل ۳ ستاره نرخ ۱,۹۹۰,۰۰۰ تاریخ رفت ۳ فروردین ۱۳۹۶ تاریخ بازگشت ۱۰ فروردین ۱۳۹۶  خدمات ... بیشتر بخوانید »

تور استانبول ترکیه ۱ فروردین ۱۳۹۶

تور استانبول ترکیه

تور استانبول ترکیه ۱ فروردین ۱۳۹۶ تور استانبول ترکیه ۱ فروردین ۱۳۹۶ از بهترین تورهایی است که آژانس مسافرتی سپیدگشت هر ساله ارائه می‌دهد. استانبول یکی از بهترین شهرهایی است که هر ساله تورهای ویژه‌ای در آن برگزار می شود.   مقصد استانبول پرواز تابان هتل ۳ ستاره توپکاپی نرخ ... بیشتر بخوانید »