خانه / تور ازمیر (برگ 2)

تور ازمیر

تور نوروز ازمیر هتل موون پیک ۲۸ اسفند ۹۴

تور نوروز ازمیر هتل موون پیک

تور نوروز ازمیر هتل موون پیک تور ازمیر هتل موون پیک به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در این هتل ۵ ستاره می باشد. این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۲۸ اسفند ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز ازمیر هتل رامادا ۲۸ اسفند ۹۴

تور نوروز ازمیر هتل رامادا

تور نوروز ازمیر هتل رامادا تور ازمیر هتل رامادا پلازا به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره رامادا پلازا می باشد. این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۲۸ اسفند ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ... بیشتر بخوانید »

تور ازمیر هتل دابل تری ۲۷ اسفند ۹۴

تور ازمیر هتل دابل تری

تور ازمیر هتل دابل تری تور ازمیر هتل دابل تری به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره دابل تری می باشد. این تور با پرواز آتا درتاریخ ۲۷ اسفند ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ۴ ... بیشتر بخوانید »

تور ازمیر هتل رامادا پلازا ۲۷ اسفند ۹۴

تور نوروز ازمیر هتل رامادا

تور ازمیر هتل رامادا پلازا تور ازمیر هتل رامادا پلازا به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره رامادا پلازا می باشد. این تور با پرواز آتا درتاریخ ۲۷ اسفند ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ۴ ... بیشتر بخوانید »

تور ازمیر هتل موون پیک ۹ مرداد ۹۴

تور نوروز ازمیر هتل موون پیک

تور ازمیر هتل موون پیک تور ازمیر هتل موون پیک به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در هتل ۵ ستاره موون پیک می باشد. این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۸ مرداد ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ... بیشتر بخوانید »

تور ازمیر هتل رامادا پلازا ۹ مرداد ۹۴

تور نوروز ازمیر هتل رامادا

تور ازمیر هتل رامادا پلازا تور ازمیر هتل رامادا پلازا به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره رامادا پلازا می باشد. این تور با پرواز آسمان درتاریخ ۹ مرداد ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

تور ازمیر هتل دابل تری ۸ مرداد ۹۴

تور ازمیر هتل دابل تری

تور ازمیر هتل دابل تری تور ازمیر هتل دابل تری به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره دابل تری می باشد. این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۸ مرداد ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ... بیشتر بخوانید »