خانه / تور ازمیر

تور ازمیر

تور نوروز ازمیر ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

تور ازمیر هتل دابل تری

تور نوروز ازمیر ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ تور ازمیر ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ به مدت ۶ شب  با اقامت در هتل ۴ ستاره دابل تری می باشد. این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۷ ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز ازمیر ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

تور ازمیر هتل دابل تری

تور نوروز ازمیر ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ تور ازمیر هتل دابل تری به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره دابل تری می باشد. این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز ازمیر ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ هتل رامادا پلازا

تور نوروز ازمیر هتل رامادا

تور نوروز ازمیر ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ تور ازمیر ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره رامادا پلازا می باشد. این تور با پرواز قشم ایر درتاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز ازمیر ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

تور نوروز ازمیر هتل موون پیک

تور نوروز ازمیر ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ تور ازمیر ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در این هتل ۴ ستاره می باشد. این تور با پرواز آتا درتاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ۵ ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز ازمیر ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

تور ازمیر هتل دابل تری

تور نوروز ازمیر تور ازمیر ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره دابل تری می باشد. این تور با پرواز آتا  درتاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۷ ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز ازمیر ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

تور ازمیر هتل رامادا پلازا

تور نوروز ازمیر۲۹ اسفند ۱۳۹۶ تور ازمیر ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره رامادا پلازا می باشد. این تور با پرواز آتا درتاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ۷ ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز ازمیر هتل رامادا ۱ فروردین ۱۳۹۷

تور نوروز کوش آداسی و ازمیر

تور نوروز ازمیر هتل رامادا تور ازمیر هتل رامادا پلازا به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره رامادا پلازا می باشد. این تور با پرواز آتا درتاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۷ ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز ازمیر هتل دابل تری ۲۸ اسفند ۹۴

تور ازمیر هتل دابل تری

تور نوروز ازمیر هتل دابل تری تور ازمیر هتل دابل تری به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره دابل تری می باشد. این تور با پروازقشم ایر درتاریخ ۲۸ اسفند ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و در تاریخ ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز هتل هیلتون ازمیر ۱ فروردین

هتل هیلتون ازمیر

تور نوروز هتل هیلتون ازمیر ۱ فروردین تور ازمیر هتل هیلتون پیک به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در این هتل ۴ ستاره می باشد. این تور با پرواز قشم ایر در تاریخ ۱ فروردین ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود و ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز هتل هیلتون ازمیر ۲۸ اسفند ۹۴

هتل هیلتون ازمیر

تور نوروز هتل هیلتون ازمیر ۲۸ اسفند ۹۴ تور ازمیر هتل هیلتون پیک به مدت ۶ شب و ۷ روز با اقامت در این هتل ۴ ستاره می باشد. این تور با پرواز قشم ایر در تاریخ ۲۸ اسفند ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ازمیر انجام می شود ... بیشتر بخوانید »